Żyć dla innych

         W czasie ostatniego spotkania skupiliśmy się na pojęciach i istocie pomiędzy osobą wolontariusza, wolontariusza misyjnego a misjonarza.
         Przede wszystkim szukaliśmy tego, co odróżnia wolontariusza misyjnego od innych wolontariuszy. Podczas naszych projektów misyjnych ważne jest powołanie przez Boga, aby świadczyć o Nim poprzez czyny, być Jego naśladowcą i przykładem. Ważny jest cel dla którego jedziemy oraz organizacja; to, co będziemy tam robić i dla kogo. Musimy w tym być konkretni a zarazem “elastyczni” i umieć dostosować nasze działania do nagłych i niespodziewanych sytuacji, które w każdej chwili mogą wystąpić.
         Na spotkaniu przypomniano nam też, które z postaci biblijnych, oprócz samego Jezusa były bezinteresowne i odpowiedziały na Boże powołanie do służby. Byli to m.in.: Maryja, św. Paweł, Maria i Marta oraz Miłosierny Samarytanin z przypowieści.
         Na koniec rozważaliśmy w grupach Słowo z Listu do Rzymian 14, 7-9. Pozwoliło nam to zagłębić się w nasze powołanie, znaleźć w sobie to, do czego nas Pan potrzebuje, jak rozpoznajemy Jego głos oraz jak widzimy siebie w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym.

“Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”

                                                                                                         (Rz. 14, 7)

Ala