Zderzenie kulturowe!

Tematem naszego ostatniego spotkania było zderzenie się różnych kultur oraz fazy, przez które przechodzi każdy wolontariusz będący na misjach.

Na początku rozmawialiśmy o kilku pojęciach związanych z kulturą m.in o inkulturacji, enkulturacji oraz akulturacji. Choć pierwotnie wszystkie z nich brzmiały dla nas tak samo, to po spotkaniu wyszliśmy świadomi ich różnic.

Kolejnym etapem spotkania była rozmowa o pewnych fazach, które wszyscy przechodzimy podczas pobytu nie tylko na misjach ale i na zagranicznych wycieczkach. Pierwszą z nich jest faza turystyczna tzw. „miesiąc miodowy”, podczas której podoba nam się wszystko i jesteśmy mocno zafascynowani inną kulturą.
Następnie może wystąpić faza kryzysu, kiedy dostrzegamy niedoskonałości innych zwyczajów i czujemy się zagubieni.
Dalej przychodzi faza dostosowania, gdy zaczynamy rozumieć inną kulturę i przyzwyczajamy się do jej plusów i minusów.
Na końcu przeżywamy fazę adaptacji, podczas której potrafimy w pełni zintegrować się z otoczeniem i życiem biegnącym w danym miejscu.

Ostatnią częścią spotkania była praca w grupach związana z omawianiem trudnych sytuacji, które często zdarzają się na misjach, faz, w których możemy się znaleźć i rozwiązywaniem danych problemów.

Podsumowując, doszliśmy do wniosku, że aby dobrze przygotować się do wyjazdu powinniśmy zebrać dużo informacji o danej kulturze, uczestniczyć w przygotowaniach i warsztatach oraz być przygotowanym do niekiedy szokujących nas różnic pomiędzy naszą kulturą a docelową, w której się znajdziemy.  

Gosia Miklas