Zacznijmy poznawać Chrystusa

Podczas pierwszego w tym roku spotkania obchodziliśmy spotkanie opłatkowe. Po złożeniu sobie życzeń zasiedliśmy do wspólnotowego stołu. Wszystko poprzedzone zostało Eucharystią, podczas której ksiądz Jerzy wspomniał o spotkaniu ludzi z Chrystusem. O tym, że nie tylko Żydzi potrzebowali wybawiciela, ale również i my Go potrzebujemy. Tak jak Natanael, o którym była mowa w Ewangelii, musimy iść, aby zobaczyć Jezusa. Często tak jak i on na początku mamy wiele wątpliwości i dystans do Chrystusa. W wierze ważne jest poznawanie Pana Boga, nie można wydawać osądów zanim Go nie poznamy. Musimy zrozumieć jak ogromną wartością jest Jezus Chrystus. Natanael to bardzo ważna postać dla nas wolontariuszy misyjnych, ponieważ sam został misjonarzem, a ewangelię głosił chociażby w Etiopii.

Ks. Jerzy przytoczył nam historię o pewnym Ojcu Pustyni imieniem Azeriusz, który został zapytany o to jak poznać Pana Boga. Opowiedział 3 historie o 4 różnych osobach. Pierwsza z nich zbierała drewno, przynosiło je na coraz to większy stos, ale próbując go podnieść, aby zanieść do domu nie miał siły go udźwignąć. Jednakże dalej zbierał kolejne gałęzie i podejmował wysiłek, aby je podnieść i zanieść. Drugi człowiek chodził do rzeki po wodę z wielkim dziurawym naczyniem, do którego bez końca ją nalewał. Natomiast dwie ostatnie osoby próbowały wjechać na koniach przez bramę mając na swoich plecach belkę. Stali przed ową bramą jeden obok drugiego tak, że nie mogli dostać się do środka. Ojciec Azeriusz zapytany po co podaje te przykłady odpowiedział takie słowa: jeżeli chcesz naprawdę poznać Pana Boga to nie możesz być uparty ani pyszny tak jak ci dwaj stojący przed bramą. Jeżeli popełniasz grzechy to musisz się ich pozbyć, a nie gromadzić je i nieść jak najwięcej przez życie tak jak ten pierwszy zbierał drwa. Musisz także pamiętać, aby swoje uczynki wypełniać jak najlepiej, aby zwracać uwagę na to co robisz i wykonywać to z miłością do Boga. Nie tak jak ten, który nosił wodę do dziurawego wiadra. Ty musisz się troszczyć o to co robisz dla Boga. Dlatego weźmy sobie do serca tę historię i starajmy się odkryć Pana Jezusa i głosić Jego wieczną chwałę.

Na zakończenie spotkania wolontariusze otrzymali nominacje do wyjazdów misyjnych. W tym roku będziemy realizować projekty misyjne w Sudanie Południowym, Mongolii i Gambii.

Radek