Wśród tubylców

Tematem ostatniego środowego spotkania było “Wśród Tubylców – podstawy i zachowania”, które poprowadziła Paula.
 

Na początku spotkania zastanawialiśmy się z czym nam się kojarzy kultura, czym ona jest. Dzielenie się skojarzeniami związanymi z samą definicją kultury pokazało nam, że jest to bardzo szeroko przez nas rozumiane zagadnienie, a nasze spojrzenie na nią zależy w dużej mierze od tego czym się zajmujemy. Inaczej postrzegać kulturę będzie polonista, historyk, a jeszcze inaczej każdy z wolontariuszy SWM 🙂
 
Kolejne ćwiczenia na spotkaniu były związane z Piramidą kulturową według Geerta Hofsteda, u której podstawę stanowiła “ludzka natura” – nasze wartości, zachowania, uniwersalne dla każdego ze względu na bycie człowiekiem. W środku piramidy znalazła się “kultura” – to co nas buduje, co zostało nabyte w trakcie naszego rozwoju. Na samym szczycie znalazła się “osobowość”- to jacy jesteśmy.
Na jednym z ćwiczeń, pracując w parach mieliśmy za zadanie porozmawiać na tematy: co ukształtowało naszą kulturę, co wynieśliśmy z dzieciństwa i jaki wpływ ma to, że mówimy w języku polskim. Zastanawialiśmy się również na podstawie różnych przykładów, które z zachowań są uniwersalne, nabyte, a które zależne od osobowość.
 
Następnie omawialiśmy wymiary kultury według G. Hofstede, który przedstawia cztery wymiary:
· indywidualizm i kolektywizm
· hierarchiczność
· męskość i kobiecość
· unikanie niepewności.
Na ich podstawie zastanawialiśmy się, w których państwach panuje wymiar indywidualny, a w których wymiar kolektywny. Gdzie jest widoczny podział na to co męskie, a co kobiece, a gdzie już przestają być widoczne te granice? Co ma wpływ na dystans między władzą a ludnością w danym kraju? W których kulturach ludzie uważają, że jeśli jest coś niepewne, to lepiej tego unikać.
 
Na zakończenie spotkania Paula zaprezentowała ‘górę lodową’, której wierzchołek stanowiło “zachowanie”, czyli to co widzimy. Niedostrzegana przez nas część góry lodowej ”podstawy, poglądy i wartości”, która w dużej mierze tłumaczy zachowanie człowieka czy też całego społeczeństwa.
 
Monika