WSPÓLNOTA MIMO GRZECHU ISTNIEJĄCA- CZYLI ROZWAŻANIA NA TEMAT WSPÓLNOTY W SWM-ie

Dzisiejsze spotkanie poprowadziła dla nas Pani Asia, zajmująca się na co dzień terapią rodzinną i psychologią. Przybliżyła nam ona istotę WSPÓLNOTY i DZIAŁANIA WSPÓLNOTOWEGO , a wszystko oczywiście w bardzo ciekawej i praktycznej formie.

W trakcie warsztatów doszliśmy do tego, że według nas dobra wspólnota to taka, która ma konkretny i jednomyślny dla wszystkich członków cel i wartości. Buduje ją natomiast rozmowa, miłość, szczerość, zaufanie, zaangażowanie, integracja, dostrzeganie siebie nawzajem, relacje, różnorodność, pasja, modlitwa i dyskrecja- czy mamy na to wszystko wspływ? OWSZEM ! To jak będzie wyglądała nasza wspólnota i jak będziemy się w niej czuli zależy tylko od nas.

Każdy też się zastanowił nad tym, co może podarować jej od siebie. Dajemy  swój czas, talenty, zaangażowanie, pomoc, uśmiech, pomysły, poświęcenie, doświadczenia, wiedzę i jakąkolwiek posiadamy -inteligencję.

W skład wspólnoty wchodzi każdy z nas wraz ze swoimi wadami i licznymi grzechami, jednak ważne jest to, co z grzechem zrobimy. Jeśli nic, to wspólnota nie przetrwa. Dzięki Bożej Łasce możemy nasze słabości przemienić w dobro i budować coraz to lepszą wspólnotę , a nawet dążyć do jej ideału ! Każdy z nas jest jej elementem i gdyby ktoś do niej nie należał, to byłaby ona uboższa o TĘ osobę. Bycie we wspólnocie oznacza pracę nad sobą, bo przecież nie zawsze każdego trzeba lubić, ale ważne jest to aby się wzajemnie akceptować- dla dobra naszego wspólnego celu.

Na koniec nasz Ksiądz prezes Jerzy Babiak przybliżył nam niezwykłą postać błogosławionego Michała Rua, nazywanego też ,, Królem Dobroci” gorliwego współpracownika ks. Bosko, który jako pierwszy odziedziczył po nim kierowanie Zgromadzeniem Salezjańskim. Sam ksiądz Michał Rua był świadomy ogromu odpowiedzialności jaka mu przypadła. Gdy został Przełożonym Generalnym ze szczególną mądrością i poświęceniem oddał się sprawie wzmacniania i rozwoju Zgromadzenia, poszerzając jego horyzonty. Za słowem ks. Bosko ewangelizował dzieci i młodzież ,,na boisku” budując przy szkołach i oratoriach boiska dla uczniów. Był przykładem wielkiej wierności ks. Bosko, jego duchowym spadkobiercą, charakteryzującym się zapałem apostolskim, pomocą biednej młodzieży i wiernością ślubom zakonnym, a zwłaszcza ślubowi ubóstwa. Doświadczenie doniosłej duchowości ks. Michała Rua zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Zgromadzenia salezjańskiego. Jego osoba dodaje też nam motywacji do podejmowania trudów i wymagań w codziennym życiu.

Helena