U progu Wielkiego Postu

W Środę Popielcową spotkaliśmy się na Mszy świętej, aby wspólnie wejść w okres Wielkiego Postu.

W czasie Eucharystii  modliliśmy się za misjonarzy, wolontariuszy misyjnych i ich dzieła, a także zawierzyliśmy wszystkich zakochanych i prosiliśmy aby ich miłość była czysta i trwała w uświęceniu.

Podczas homilii ks. Jerzy przypomniał słowa św. Jana Bosko. W oratoriach umieszczał on napis: Bóg Cię widzi. Dlatego nawiązując do Ewangelii, kiedy pościmy nie powinniśmy tego uzewnętrzniać, ale robić to w ciszy i w ukryciu. Bo Ten, dla którego to robimy i tak wszystko wie. Musimy zwrócić też uwagę też na to, że krzyż, który jest bardziej widoczny w czasie postu przypomina nam o miłości i poświęceniu się Chrystusa za każdego człowieka. W nawiązaniu do pierwszego czytania ks. Jerzy przypomniał, że powinniśmy rozerwać nasze serca, aby wejrzeć w ich głąb. Zajrzeć do środka, gdzie ukryte są nasze plany i marzenia by znaleźć miejsce na miłość do ukrzyżowanego Chrystusa.

Na zakończenie Mszy, podobnie jak w roku ubiegłym każdy z nas miał możliwość wylosować nazwisko misjonarza lub wolontariusza przygotowującego się do tegorocznego wyjazdu, by szczególnie w tym czasie otoczyć go modlitwą i wsparciem.  

M.