Tag: rok duszpasterski

O inkulturacji słów kilka

O inkulturacji słów kilka

Polski Episkopat na 2017 rok dał nam duszpasterskie hasło a jednocześnie zadanie „Idźcie i głoście Ewangelię”. Jest to istota naszej wiary, jednak jak to czynić w odmiennych kulturach? Przecież jako wolontariusze misyjni to właśnie do nich jesteśmy posłani. Na to pytanie pomagała nam odpowiedzieć Agnieszka, która przygotowała dla nas spotkanie o inkulturacji wiary.