Tag: misje

O inkulturacji słów kilka

O inkulturacji słów kilka

Polski Episkopat na 2017 rok dał nam duszpasterskie hasło a jednocześnie zadanie „Idźcie i głoście Ewangelię”. Jest to istota naszej wiary, jednak jak to czynić w odmiennych kulturach? Przecież jako wolontariusze misyjni to właśnie do nich jesteśmy posłani. Na to pytanie pomagała nam odpowiedzieć Agnieszka, która przygotowała dla nas spotkanie o inkulturacji wiary.

Wieczór podsumowań i poezji

Wieczór podsumowań i poezji

Projekty z 2016 roku – czyli kilka słów na podsumowanie roku liturgicznego W minioną środę ostatniego dnia listopada nasze cotygodniowe spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie odmówieniem modlitwy z Brewiarza. Następnie nasza koordynatorka Paula przeszła do omówienia naszych projektów misyjnych z 2016 roku. Było to dla nas niesamowicie budujące spotkanie, bo mogliśmy przyjrzeć się konkretnym owocom naszej […]

Nauczycielem być

Nauczycielem być

Wydaje się być wielce zROZUMiałym, że na jednym z pierwszych formacyjnych spotkań pojawił się temat dotyczący rozumu właśnie. Podkreślić należy, że to równocześnie jeden z podstawowych filarów pedagogiki salezjańskiej, w arkana której wprowadzał nas 12 października (prawie że w przeddzień Święta Edukacji Narodowej) sam ksiądz Prezes, Jerzy Babiak.