SWM CZAS START!

Wczoraj wieczorem rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny. Zgromadziliśmy się wokół stołu Pańskiego, aby Panu Bogu zawierzyć nasze tegoroczne projekty, placówki misyjne oraz tych którzy na misjach pracują. W homilii Ks. Jerzy przypomniał nam, że podejmując się działalności misyjnej musimy pozbyć się tego co w naszym życiu odciąga nas od pójścia za Chrystusem. Przybliżył nam też postać patrona dnia czyli św. Wincentego a Paulo – misjonarza. W ten sposób zachęcił nas do konsekwentnego realizowania misji i nie zniechęcania się przeciwnościami. Bo to one kształtują naszego misyjnego ducha. Następnie przywitaliśmy w naszej wspólnocie kandydatów na wolontariuszy i dzieliliśmy się wrażeniami po wakacyjnych działaniach na misjach.