Spotkanie z kulturą Ameryki Południowej

Jeżeli nasza wiedza o kulturze Ameryki Południowej na początku środowego spotkania była ograniczona do znajomości co najwyżej kilkunastu faktów, to dzięki Manueli, 2 godziny później, byliśmy bogatsi o całą mnogość informacji na temat tego fascynującego kontynentu!
 
Nasza wolontariuszka bardzo celnie rozpoczęła spotkanie przyrównując rozumienie kulturowe do góry lodowej. Świadomość kultury danego kontynentu jest tak naprawdę tylko czubkiem góry lodowej, natomiast całe bogactwo zawarte w poznaniu obyczajowości, tradycji czy duchowości tkwi w naszej podświadomości, przypominając ogromną bryłę lodu, zanurzoną w wodzie.
 
Manuela zaakcentowała także inną, równie interesującą kwestię dotyczącą naszego naturalnego postrzegania innej kultury jako lustra dla naszej obyczajowości. Nie można się nie zgodzić z postawioną przez Nią tezą, że istotnie każda kultura jest punktem wyjścia do lepszego rozumienia świata.
 
W części ćwiczeniowej, każda z grup miała za zadanie narysować “Człowieka Ameryki Południowej”. Nasze skojarzenia dotyczące ludności tego kontynentu były raczej zgodne i oscylowały wokół wspólnego motywu. Według nas “Człowiek Ameryki Południowej” charakteryzuje się intensywną pobożnością ludową zakorzenioną we wszystkich krajach tego kontynentu. 
 
Następnie Manuela przedstawiła nam częściową charakterystykę zwyczajowości Ameryki Południowej na przykładzie Boliwii, w której przebywała w 2012 roku. Językami dominującymi na całym kontynencie są hiszpański lub portugalski. W Boliwii natomiast można również napotkać ludzi potrafiących mówić rdzennym językiem keczua. Specyficzną faunę Ameryki Południowej stanowią takiej gatunki zwierząt jak lama, jaguar, tapir, wigoń czy anakonda. Do często spotkanych roślin użytkowych zaliczamy ziemniaki, kakaowce, ananasy, tytoń, a także krasnodrzew pospolity. 
 
W Boliwii, bardzo popularne jest święto tzw. Pachamamy czyli “matki ziemi”. Dość powszechne są również pochody, w których uczestniczą najważniejsi urzędnicy państwowi z prezydentem kraju na czele. Jednak kultura Ameryki Południowej związana jest głównie z wiarą chrześcijan. Należy wspomnieć o bardzo licznych przejawach pobożności takich jak pielgrzymowanie do sanktuariów Chrystusa oraz Matki Bożej, jak również intensywna praktyka świąt i sakramentaliów (woda, bierzmowanie, święto Bożego Narodzenia, żywa Droga Krzyżowa skoncentrowana na formę, Wielkanoc) dające wiernym okazję spotkania żyjącego Chrystusa. Jak zapewnia Manuela, pobożność ludowa jest właściwie ukierunkowana i pogłębia świadomość przynależności do Kościoła, rozbudza zapał i pomaga w odpowiedzi na teraźniejsze wyzwania sekularyzacji.
 
Na koniec spotkania dopracowywaliśmy najdrobniejsze szczegóły organizowanego przez nas zjazdu Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, odbywającego się u nas, we Wrocławiu, w dniach 13-15 kwietnia. Serdecznie zapraszamy!!!
 
Emil