SPOTKANIE WWW

Wybierając się na misję, każdy wolontariusz powinien być otwarty na drugiego człowieka. Nie tylko na osoby, do których jedzie z pomocą. Także na innych wolontariuszy i pracowników, którzy towarzyszyć mu będą w tej drodze, i z którymi będzie wykonywać swoje codzienne obowiązki.

WWW, czyli Wolontariusz Wychowujący Wolontariusza. Pod takim hasłem przebiegało nasze ostatnie spotkanie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu. Rozpoczęliśmy tradycyjnie od odmówienia Nieszporów, aby w dalszej kolejności przejść do naszego tematu przewodniego. Spotkanie poprowadziła Paula Łuszczek i przybliżyła nam szczegółowo role, jakie pełni animator, wychowawca oraz nauczyciel. Jej wykład doprowadził nas do pracy grupowej, w której zastanawialiśmy się nad czterema, ważnymi aspektami, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę podczas naszej współpracy z osobami znajdującymi się już w danej placówce. Były to: wspieranie ich, budowanie wspólnoty, ewaluacja i wspólne planowanie oraz asystencja.

Spotkanie zakończyliśmy przedstawieniem naszej pracy grupowej i podsumowaniem wspólnych rozważań. Z naszej dyskusji wyciągnęliśmy kilka kluczowych wniosków. Podczas współpracy z wolontariuszami powinniśmy zawsze być otwarci na rozmowę, a swoje sugestie wprowadzać ostrożnie. Warto pamiętać także o czasie, jaki możemy poświęcić na wspólne przebywanie, poza wyznaczonymi godzinami, w których pełnimy swoje obowiązki. Warto być także otwartym na sugestie osób z danej placówki. Przecież my też możemy się od nich wiele nauczyć!

Zuzia