Słaby powołany do bycia silnym w Chrystusie

photo@jerzybabiak.com-99 marca spotkanie formacyjne wolontariatu rozpoczęliśmy obradami przy okrągłym stole. Toczyliśmy zażartą dyskusje, dopracowywaliśmy detale, wywołując w konsekwencji potężną burzę mózgów. O czym była mowa? O ogólnopolskim comiesięcznym spotkaniu wolontariuszy SWM.

Miastem-gospodarzem spotkania w kwietniu będzie Wrocław- miasto, które oficjalnie dzierży miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Dlatego też temat zjazdu to “Z kulturą za pan brat. Więcej szczegółów posiedzenia zdradzić nie mogę. Jednak zapewniam, że wolontariuszy czeka napięty grafik, pełen (przede wszystkim) kulturowych niespodzianek.

W kolejnej części spotkania wolontariusze wspólnie uczestniczyli we Mszy świętej z konferencją na temat misji katolickich. Ksiądz Jerzy Babiak przybliżył nam najistotniejsze fakty rozwoju chrześcijaństwa w poszczególnych regionach. Opisał tez problemy, z jakimi poszczególne miejsca musiały zmagać się na tle chrystianizacji. Chrystianizacji każdorazowo towarzyszyły prześladowania i przelew krwi.

Dzisiejsze działania misyjne są niczym innym jak kolejnym etapem głoszenia Ewangelii zapoczątkowanym przez Jezusa i Apostołów. Od zarania dziejów, przesłanie misji pozostaje takie samo – propagowanie i głoszenie Dobrej Nowiny oraz miłości.

Ewangeliczny nakaz „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk16, 15) mówi, ażeby na wzór Jezusa – największego Misjonarza, porzucić swój dotychczasowy bezpieczny azyl i wyruszać tam, gdzie zostaniemy posłani po to, by mówić ludziom o Ewangelii, dawać świadectwo swojego życia oraz nadzieję na lepsze jutro.

Jest to niewątpliwy trud wymagający sporej odwagi. Jednak mimo to wolontariuszem może być najzwyczajniejszy człowiek z krwi i kości, również ten słaby i tchórzliwy. Odwaga przyjdzie od Boga. W końcu „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp4, 13). Za przykład można podać Św. Pawła- początkowo słaby człowiek, który dostępuje łaski nawrócenia. I w konsekwencji staje się jednym z czołowych ewangelizatorów. Dlatego też i Ty sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga.

Na sam koniec, kiedy do końca spotkania pozostało kilka minut, kobiety i kobietki naszego ośrodka czekała niespodzianka. Dużo słodkich słodkości. W tym pierniczki w kształcie serc.. Dziękujemy!

Judyta