Scenariusze zajęć – szkoła

Przygotowane w ramach projektu scenariusze zajęć z Edukacji Międzykulturowej.

Szkoła Podstawowa klasy 1-3:

 Szkoła Podstawowa klasy 4-8:

Szkoła Ponadpodstawowa:

Materiały dodatkowe ze szkolenia: 

tablice sylabowe

taniec brazylijski