Scenariusze zajęć – przedszkole

Przygotowane w ramach projektu scenariusze zajęć z Edukacji Międzykulturowej dla przedszkola. 

Dodatkowe materiały ze szkolenia:

shani – tekst piosenki

shani – film

Pomysły na zabawy ze szkolenia