Salezjański wśród wielu innych

20151014_19123920 wolontariuszy rozmawiało o charyzmatach (nie tylko salezjańskim). Jak w każdą środę, tak i w tą, 14 X 2015, odbyło się spotkanie SWMu pt. Charyzmat salezjański, które poprowadził Prezes wolontariatu ks. Jerzy Babiak.

Tradycyjnie zaczęto od modlitwy brewiarzowej, w której w szczególny sposób modlono się za Olę przebywającą na misjach w Etiopii i o pokój na świecie m.in. w Syrii i na Ukrainie. Rozmowę o charyzmatach (charis – grec. łaska, dar) zaczęto od przykładów ludzi charyzmatycznych z życia codziennego. Potem przyszedł czas na szokującą dla niektórych wiadomość, że każdy z nas ma jakiś charyzmat otrzymany na Chrzcie Świętym! Wszyscy ochrzczeni mają charyzmat wiary, miłowania czy przebaczenia. Niektórzy mają także nadzwyczajne: dar mówienia językami, proroctwa itd. Wolontariusze odpowiedzieli na pytanie: po co są charyzmaty? (żeby służyć Kościołowi i innym ludziom). Dowiedzieli się także, że należy o nie prosić, dziękować za nie i przede wszystkim pielęgnować te, które się ma. Po części głównej – intelektualnej, nastąpiła druga – organizacyjna. Szczegółowo omawiano przebieg zbliżającego się Tygodnia Misyjnego, a także uruchomienie wolontariackiej biblioteki i nadchodzące niedziele misyjne.
Kalina