Rozwój rynku ryżu w Ghanie a COVID-19

W codziennej diecie Ghańczyków ryż to podstawa. Znaczna jego większość pochodzi z importu. W 2019 r. Ghana rozpoczęła kampanię „Eat Ghana Rice”, która ma na celu wsparcie lokalnego przemysłu tego produktu. Nie zmienia to jednak faktu, że z importu wciąż korzysta się intensywniej, niż z lokalnych dostawców. Znawcy przemysłu ryżowego twierdzą, że uprawiany w kraju tenże może wkrótce spotkać niespodziewanego „sprzymierzeńca”: pandemię koronawirusa.

Aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe wiele krajów zdecydowało się na tymczasowe zawieszenie eksportu. Stowarzyszenie Importerów i Eksporterów Ghany twierdzi, że spowodowało to gwałtowny wzrost cen importowanego ryżu. Samson Asaki Awingobit, sekretarz wykonawczy stowarzyszenia, powiedział: „W okresie blokady zauważyliśmy, że ceny importowanego ryżu wzrosły, więc wpłynęło to na konsumentów w Ghanie”. Wysokie ceny powodują zwiększenie szans lokalnych producentów – może to korzystnie wpłynąć na popyt ich towaru, a tym samym na rozwój miejscowej produkcji ryżu.

Przeciętny mieszkaniec Ghany zjada ok. 40 kg ryżu rocznie. Rodzimi rolnicy zaspokajają tylko około połowę tego zapotrzebowania. Zakłócenia w dostawach, wywołane pandemią, rodzą potrzebę większej ilości inwestycji w lokalny ryż. „Ponieważ nauka napędza sposób, w jaki radzimy sobie z tą pandemią, powinna ona dotyczyć również naukowców zajmujących się uprawami, gdzie rząd powinien zacząć zwracać większą uwagę na naukę o uprawach i badaniach nad nimi, a zwłaszcza nad ryżem, ponieważ wydajemy tak dużo pieniędzy na import tego towaru” – mówi Maxwell Darko Asante, hodowca ryżu.

Od 2017 r. Ghana wzmacnia lokalną produkcję żywności poprzez program „Planting for Food and Jobs”. Program zapewnia subsydiowane nasiona ryżu i nawozy dla rolników w Ghanie, aby wzmocnić rolnictwo i bezpieczeństwo żywności. Celem programu jest osiągnięcie samowystarczalności do 2023 r. – poprzez zwiększenie produkcji ryżu. Ghańscy urzędnicy twierdzą, że jest duża szansa na osiągnięcie tego założenia. Przez ostatnią dekadę Abena Abedi, hodowca ryżu, współpracowała z drobnymi rolnikami, aby promować ryż z Ghany. Wspiera ich w sadzeniu, a następnie kupuje, przetwarza, pakuje i sprzedaje lokalne zboże. Zaznacza, iż „Rolnicy udowodnili ponad wszelką wątpliwość, że mogą produkować obficie. Jeśli będziemy w stanie zagospodarować więcej nizin, jeśli będziemy w stanie odnowić dostępne systemy nawadniające, jeśli będziemy w stanie przekazać pakiety stymulacyjne dostawcom ryżu – będą oni mogli natychmiast odkupić nadwyżkę od rolników i zapłacić im”.

Według Abeny Abedi wzrost popytu na lokalny ryż po zeszłorocznej kampanii „Eat Ghana Rice” dowodzi potencjału rynkowego. Niewątpliwie, pandemia koronawirusa była destrukcyjna, jednak Abedi ma nadzieję, że zainspiruje to wielu rolników ryżu w Ghanie – potrzebny jest przecież bufor chroniący przed brakiem żywności i pobudzający lokalny przemysł.

Źródło: https://www.voanews.com