Różaniec Misyjny

Tradycją naszego oddziału staje się Różaniec Misyjny, którym od kilku lat dajemy świadectwo wiary w samym centrum Wrocławia. O godz. 19 spotkaliśmy się pod Archikatedrą Wrocławską, aby szczególnie w miesiącu Maryjnym otoczyć modlitwą różańcową wszystkich misjonarzy i wolontariuszy misyjnych posługujących na całym świecie. Podczas rozważań mogliśmy pomyśleć przez chwilę nad tym, czy my jesteśmy zdolni do takiej posługi i jak ją najlepiej pełnić.

Dziesiątki różańca były mówione przez wolontariuszy w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, telugu (Indie) i francuskim. 

Na koniec ks. Jerzy podziękował nam za naszą pracę i wysiłek, jaki ofiarowujemy na rzecz misji. Wyjaśnił nam, że miejsce gdzie się spotkaliśmy nie jest przypadkowe, bo to tutaj chrześcijaństwo stawiało swoje „pierwsze kroki”. Dzięki misjonarzom i tym, którzy niegdyś odpowiedzieli na Boże powołanie, teraz my możemy być katolikami i głosić Słowo Boże tam, gdzie jeszcze Ono nie dotarło.

Magda K.