Rola wolontariusza = uzupełnianie braków

W jaki sposób możemy odkrywać potencjał u dzieci w krajach misyjnych? Właśnie na to pytanie staraliśmy się znaleźć odpowiedź na wczorajszym spotkaniu, które poprowadziła Paula.

Każde dziecko dorastając odkrywa swój potencjał w różnych środowiskach i sytuacjach. Są to między innymi rodzina, przyjaciele, wspólnoty, szkoła i edukacja nieformalna oraz ogólnie społeczeństwo. Rolą wolontariuszy wyjeżdżających na misje jest pomoc dzieciakom w uzupełnieniu braków w odkrywaniu potencjału. Stworzenie nowych sytuacji, przestrzeni, w których nie miały jeszcze okazji się sprawdzić i odnaleźć.

Badanie swojego potencjału polega na poszukiwaniu roli i miejsca w świecie, także na rozwijaniu talentów, umiejętności, sprawdzaniu kompetencji, stawianiu się w różnych rolach społecznych oraz budowaniu samooceny. Jest wiele sposobów na pracowanie nad potencjałem. Salezjanie wykorzystują do tego świetny system. Oddziałuje on na różne przestrzenie w życiu podopiecznych. Od systemu prewencyjnego, polegającego na aktywnym uczestniczeniu, nie tylko w określonych godzinach, ale byciu dostępnym przez cały czas dla młodzieży, nawiązywaniu z nimi głębokich relacji opartych na zaufaniu i przyjaźni. Poprzez organizowanie zajęć, zabaw wspierających rozwój uwzględniając różne formy uczenia się, stymulowanie kreatywności, motywowanie, ocenienie, również stwarzanie sytuacji wymagających pracy w różnych warunkach. Organizowanie zajęć w zróżnicowanych wiekowo i ilościowo grupach. Ważny jest także aspekt weryfikacji, czyli organizowanie konkursów, występów, specjalnych dni np. sportu, nauki, sprawdzanie zaangażowania.

Na koniec spotkania odkrywaliśmy także nasz potencjał na małym szkoleniu z korzystania z SWM-owej Canvy oraz dzieleniem się działaniami na rzecz wolontariatu.

Gosia