Przedszkole w Fullasie, Etiopia

W listopadzie 2020 roku przy Katolickiej Misji w Fullasie (Etiopia) swoją działalność rozpoczęło przedszkole. Dzięki wsparciu naszych darczyńców mogliśmy zakupić dla przedszkolaków mundurki i podręczniki. Tak, podręczniki. Nie kolorowe książeczki, nie zabawki, ale właśnie podręczniki. Bo przedszkole w etiopskim systemie edukacji wygląda nieco inaczej niż nasze w Polsce.

Klasy przedszkolne w Etiopii to dość nowe rozwiązanie. Wcześniej małe dzieci zostawały z matkami w domu. Te jednak nie miały wypłacanych świadczeń macierzyńskich czy wychowawczych. Musiały też pracować i to często całe dnie. Maluchy zostawały wtedy pod opieką starszego rodzeństwa, które przez to zaniedbywało swoją edukację. Były też narażone na niebezpieczeństwa, takie jak poparzenia czy wypadki samochodowe podczas zabawy na ulicy. 

Przedszkola zaczęły powstawać przy szkołach podstawowych, w klasach. Dzieciaki nie miały dostępu do zabawek edukacyjnych, siedziały w ławkach, a nie na kolorowym dywanie. Na ścianie wisiała tylko czarna tablica, na której kredą nauczyciel pisze pierwsze litery. 

W Fullasie już kilka lat temu nasze wolontariuszki odmalowały dla przedszkolaków klasę. Na ścianach pojawiły się kolorowe zwierzęta i zawisły edukacyjne plansze. Co roku zawoziliśmy tam także zabawki, gry i pomoce dydaktyczne. W tym roku zakupiliśmy dla nich radosne, żółte mundurki. Po to, żeby nie musiały się wstydzić swoich podartych koszulek. Przy przedszkolu postawiliśmy także zbiornik, aby dzieci miały dostęp do czystej, pitnej wody. 

Dziękujemy za Wasze wsparcie dla tej niewielkiej etiopskiej wioski. A jak chcemy pomóc w tym roku?