Projekt MISJA

 

Rozpoczęliśmy spotkanie tradycyjnie modlitwą brewiarzową. W tym dniu szczególnie modliliśmy się za duszę tragicznie zamordowanej w Boliwii Heleny Kmieć z Wolontariatu Misyjnego Salvator. Informacja o jej śmierci jest dla nas wstrząsem.

Druga część spotkania upłynęła pod hasłem PROJEKTY. Dowiedzieliśmy się, że warto pracować projektowo, jest to ważne oraz jest to bardzo efektywna metoda rozwiązywania danego problemu. Dużo zostało powiedziane o celach i ich stawianiu sobie także w kontekście misji. Na koniec spotkania podzieleni na grupy omówiliśmy trzy projekty zrealizowane w przeszłości. 

Robert