PROJEKT MISJA

Jak pisać projekty? Jak planować cele? To bardzo przydatne umiejętności w naszej działalności, bo to my- wolontariusze tworzymy wizje naszych misji.

Projekt to najprościej mówiąc zaplanowane rozwiązanie dla znalezionego problemu. Jest to owoc planowych działań, które z założenia mają doprowadzić do pewnej zmiany społecznej, najczęściej na lepsze. A przecież właśnie ten progres to jest to, co pragniemy osiągnąć, prawda?

Dzięki projektom planujemy i konkretyzujemy nasze działania. Precyzujemy problemy, dzielimy się nowatorskimi pomysłami, przewidujemy ewentualne trudności.

Żeby stworzyć projekt, musimy znaleźć problem, na którego rozwiązanie możemy mieć bezpośredni wpływ. Następnie musimy ustalić w jaki sposób chcemy go rozwiązać. Poznaliśmy model SMART dotyczący tworzenia celów (użyteczny nie tylko w SWMie, ale i w codziennym życiu!). Wg tej metody, cel powinien być: konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony czasowo. Na koniec musimy zaplanować konkretne działania i metody, które pomogą nam w realizacji założonego celu oraz przemyśleć jak zachęcić innych do włączenia się w projekt.

Już nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli zacząć planować nasze misje.

Monika