Próba sieci

Każdy Człowiek czy to w szkole, czy w pracy, czy będący na misji w Etiopii, a dążący poprzez powołanie do przyjaźni z Bogiem zostanie w pewnym momencie poddany przez naszego Mistrza tzw. próbie sieci. Gdy na początku tygodnia wraz Siostrą Byavią pojechaliśmy za granicę naszego Mojo nad pobliskie jezioro, obserwując ciężką pracę etiopskich rybaków, na myśl nasunęła mi się ta koncepcja ojca Hieronima, słynnego trapisty z Notre-Dame de Sept Fons. Idea ta nosi nazwę próby sieci. Podczas tej próby, dochodzi do naszego skrępowania przez więzy okoliczności albo czyjejś woli. Okoliczności te nie pozwolą nam służyć innym, a nawet rozwijać się w sposób w jaki byśmy tego pragnęli. Dodatkowo wraz z ograniczającymi czynnikami zewnętrznymi przychodzi również osobista niemożność doświadczana w sferze naszych najgłębszych uczuć i w sferze ducha.

 

W trzecim tygodniu misji etiopskiej, po wyklarowaniu się mojego duchowego przeznaczenia w tym miejscu pogodziłem się z zarzuconą na mnie siecią. Nie uda Ci się przewidzieć, z której strony spadnie na Ciebie ta próba. Boży porządek wydarzeń sprawi, że zostaniesz poddany próbie w momencie najgorszego upadku. Jeśli próbowałbyś wyrwać się z tej sieci, stanąłbyś przed niekończącą się serią bezużytecznych zmagań. Twoje skargi nie mają najmniejszego sensu. Jednak możesz być pewien, że Bóg tego chciał – wszystko to pochodzi od Niego, we wszystkim możesz rozpoznać Jego rękę. Musimy obiecać sobie raz na zawsze, żeby nigdy nie poddawać się rozgoryczeniu. Spośród różnego rodzaju sieci zarzucanych konkretnie na Ciebie, na osobę ludzką wyznaczoną z imienia przez Boga, najbardziej docenisz tą, która skrępuje Cię w taki sposób, że nie będziesz zdolny do kochania czy służenia innym tylko i wyłącznie z własnego wyboru. Sytuacje i ewentualności zobligują Cię do uwolnienia bezkresnych pokładów życzliwości wobec bliźnich, których sam z siebie nigdy byś nie pokochał.

 

Każdego dnia Siostry Miłosierdzia (SCCG), u których obecnie przebywamy są dla mnie wzorem poddania się tej właśnie misyjnej sieci zarzuconej przez naszego Mistrza. Ich bezmierna dobroczynność, której jesteśmy w trójkę świadkami, a która wyrażana jest w prowadzeniu centrum młodzieżowego, szkoły oraz kliniki, przede wszystkim daje możliwość młodym Etiopczykom, wkraczania w dorosłość z entuzjazmem, bez obaw o mroczną przyszłość. Siostry Miłosierdzia (SCCG) z Indii uczą dzieci i młodzież odpowiedzialności za rozwój ich Etiopii, by kochali kulturę swoich ludów i ją ożywiali, doskonaląc wiedzę techniczną, medyczną i naukową czego my po części pragniemy być współuczestnikami. Pomagają im w pokonywaniu przeszkód, które hamują ich rozwój, takich jak analfabetyzm, apatia, głód, narkomania, prostytucja nieletnich.

 

Aby sprostać tym patologiom życia codziennego Siostry Miłosierdzia zachęcają młodych do ewangelizowania swojego środowiska gdyż wiedzą, że nikt nie uczyni tego lepiej niż oni. Biografie wielu małych cierpiących, których do tej pory spotkaliśmy na naszej drodze misyjnej pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Są to historie tragiczne, uczące pokory i wdzięczności za otrzeźwienie naszego serca i umysłu.

 

Pragniemy z tego miejsca wszystkich tych młodych ludzi polecić Bogu Trójjedynemu i opiece Maryi Królowej Polski. Błagamy o modlitwę kontemplacyjną w ich intencji, a także za dzieci i młodzież całego świata. Pragniemy w ten sposób uleczyć rany zadane w wyniku powołania do przyjaźni i zjednoczenia z Bogiem.

Emil