Prawa człowieka

Scenariusze lekcji, filmy, zdjęcia, prezentacje dotyczące praw człowieka i praw dziecka. 

dzieci ulicy_prezentacja

praca w grupach do prezentacji

film o dzieciach ulicy w Peru[su_vimeo url=”https://vimeo.com/36895999″]

prawa człowieka w Afryce

Prawa Kobiet

karta praw dziecka

linki do gotowych scenariuszy zajęć: 

Praca wolontariuszy na rzecz praw człowieka