Poziom edukacji w Liberii

Zdobycie dobrego wykształcenia w Liberii nie jest łatwe. Na obecny stan tamtejszego systemu edukacji negatywnie wpłynęły przede wszystkim wojny domowe, w których zdecydowaną większość wojska stanowiły dzieci w wieku 8-14 lat. Podczas trwających konfliktów swoją funkcję spełniało zaledwie kilka szkół – głównie na terenach miejskich. Około 60% budynków szkolnych zostało uszkodzonych bądź doszczętnie zniszczonych. Ucierpiały sieci wodociągowe i sanitarne – a co za tym idzie, nie mogły one spełniać odpowiednich warunków higienicznych, istotnych przede wszystkim dla uczennic. Wielu nauczycieli uciekło z kraju, niektórzy podjęli inne zajęcie, aby móc się utrzymać. 

Kolejnym decydującym czynnikiem wpływającym na brak właściwego kształcenia dzieci i młodzieży była epidemia Eboli, która rozpoczęła się w 2014 roku. Broniąc się przed wirusem, Liberyjczycy zmuszeni zostali do zamknięcia wszelkich instytucji i organizacji.  

Obecnie, po zaprzestaniu działań wojennych oraz podniesieniu się z klęski wywołanej Ebolą, szkoły są ponownie otwierane jedna po drugiej. Poprawa funkcjonowania oświaty uważana jest w kraju za sektor priorytetowy. Już w 2015 r. w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich zarejestrowano niemal 1,4 mln dzieci. 

Pracy nad odpowiednio działającym systemem edukacji wciąż jest jednak pod dostatkiem. Liberia ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Większość statystyk (opisujących poszczególne obszary edukacji) pozostawia Liberię daleko w tyle, w porównaniu do znacznej części kraj ów afrykańskich. Szacuje się, że 15-20% dzieci w wieku 6-14 lat nie uczęszcza do szkoły. Tylko nieco ponad 30% najmłodszych ma dostęp do edukacji przedszkolnej. Szkołę podstawową kończy ok. 54% uczniów. Wpływ na jakość kształcenia ma również niedobór wykwalifikowanych nauczycieli. Odpowiednich kompetencji nie posiada około 36% nauczycieli szkół podstawowych oraz 29% nauczycieli szkół średnich. 

Aktualnie w Liberii rozróżnia się 5 poziomów kształcenia: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i studia. Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jednakże rodzice, jeśli w ogóle posyłają swoje pociechy do placówek oświatowych, często robią to nawet z kilkuletnim opóźnieniem. Ponadto, zasady zapisywania do przedszkoli i szkół dzieci w wyznaczonym wieku – odpowiednim do konkretnego poziomu edukacyjnego – nie są odpowiednio respektowane. W konsekwencji klasy składają się z uczniów w różnym wieku. 

W okresie przedszkolnym naucza się rozpoznawania liter i podstaw liczenia. W szkole podstawowej uczniowie poznają podstawy: matematyki, przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego. Na poziomie gimnazjum wprowadzane są przedmioty takie jak: algebra, chemia, geometria. Liceum jest ostatnim etapem przed ewentualnym rozpoczęciem studiów. Tutaj podejmowane są bardziej zaawansowane zagadnienia przedmiotów poznawanych w gimnazjum. 

W Liberii funkcjonują zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne. Zdecydowana większość młodych Liberyjczyków uczy się w tych publicznych – tylko dlatego, że szkoły prywatne są bardzo drogie. Co istotne, jednym z głównych problemów szkół publicznych jest niska jakość nauczania, która z pewnością nie dorównuje szkołom prywatnym. Zwykle wynika to
z niedostatecznego opłacania nauczycieli, w efekcie czego nie poświęcają oni wiele wysiłku, aby wykonywać swoją pracę tak, jak powinni. 

Ministerstwo Edukacji oraz organizacje pozarządowe wciąż starają się poprawiać infrastrukturę szkolną, naprawiać budynki oraz tworzyć nowe sale lekcyjne. Ponadto, organizują szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje, opracowują programy nauczania, a także wyznaczają kierunek polityki oświatowej i plany działania dla sektora edukacji. Warto wspierać takie inicjatywy, wszak to od kolejnych pokoleń zależy kondycja poszczególnych społeczeństw.  

Źródła: www.unicef.orgwww.studycountry.comwww.usaid.govwww.globalpartnership.org