SĄSIAD #nieOBCY

O projekcie

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu zaprasza nauczycieli do udziału w nowym projekcie edukacyjnym:

Wrocławianin Kompetentny Międzykulturowo 2017 – SĄSIAD #nieOBCY

Ma on na celu rozbudzić w uczniach otwartość na odmienne kultury, budowanie kultury szacunku i dialogu, przeciwdziałanie mowie nienawiści i agresji wśród dzieci i młodzieży. Przyczyni się także do zwiększenia kompetencji międzykulturowych kadry placówek oświatowych działających na terenie Gminy Wrocław.

Nauczyciele wezmą udział w jednodniowym szkoleniu, na którym dowiedzą się w jaki sposób kształtować w uczniach postawę otwartości i dialogu. Otrzymają od nas zestawy konspektów 3 zajęć do realizacji podczas godzin wychowawczych lub jednego z bloków przedmiotowych, a także inne praktyczne pomoce. Konspekty będą dostosowane do różnych grup wiekowych, od przedszkolaków do szkół ponadpodstawowych. Za udział w projekcie każdy nauczyciel otrzyma certyfikat Nauczyciela Kompetentnego Międzykulturowo. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Organizatora przy ul. Świętokrzyskiej 45-55 we Wrocławiu.

Terminy szkoleń:

9 września – nauczyciele z przedszkoli

23 września/30 września/14 października – pozostali nauczyciele Zgłoszenia

Baza edukacyjna”