PROJEKTY MISYJNE 

Otwieramy szkoły, szpitale, inwestujemy w infrastrukturę, która służy najbardziej potrzebującym na całym świecie. Sama idea nie wystarczy, a na chęciach nic nie zbudujemy. Dlatego jesteś zaproszony do tego, by poprzez wspieranie projektów misyjnych budować z nami lepsze jutro.

ADOPCJA MIŁOŚCI

Adopcja Miłości, nosząca także nazwę Adopcja na Odległość czy Adopcja Serca, to nie jednorazowy gest dobroci, ale odpowiedzialność za drugiego człowieka z Liberii, Indii czy Mongolii. Możesz otoczyć swoją modlitwą i wsparciem finansowym młodych ludzi, którzy nie mają środków na wyżywienie czy edukację – podstawowe potrzeby każdego człowieka. Gotowy? Zaadoptuj miłość.