Podsumowanie 2020 roku

Kolejne spotkanie wolontariatu za nami. Powoli zbliżamy się ku końcowi roku kalendarzowego i jest to czas podsumowania naszej tegorocznej pracy.

Przez pandemię rok 2020 był dla nas inny niż poprzednie, na kilka miesięcy musieliśmy przenieść naszą pracę wyłącznie do Internetu, byliśmy na mniejszej ilości niedziel w Waszych parafiach. Jednak pomimo wszystkich utrudnień, Pan Bóg czuwa nad nami, naszymi działaniami, a także wspierającymi nas nieustannie Darczyńcami. W tym roku udało nam się przekazać ponad 410 tys. darowizn na misje, które przeznaczone były na 11 projektów misyjnych, a dzięki Rodzicom Adopcyjnym, 150 dzieci otrzymało wsparcie w nauce.  

Już teraz dziękujemy Wam za udzielone wsparcie i zbieramy siły na nadchodzący rok 2021.

Ola