„Pobudka! Ostatni dzwonek dla klimatu.”

Jak odnaleźć się we współczesnym świecie, który stał się globalną wioską? Czy nasze postawy i zachowania w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na życie ludzi na drugim krańcu świata?

Wczoraj podczas spotkania rozmawialiśmy o edukacji globalnej, która stawia sobie za cel kształtowane świata bardziej sprawiedliwego i przyjaznego dla wszystkich jego mieszkańców. Jest ona obecna w podstawie programowej polskich szkół, ale wykorzystuje metody edukacji pozaformalnej. Uczy krytycznego myślenia i analizy, formułowania własnego stanowiska i współpracy. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób kreować w młodym człowieku min. postawy odpowiedzialności, szacunku dla innych i empatii.

W drugiej części spotkania oglądnęliśmy fragmenty filmu pt. Home – SOS dla Ziemi, dzięki któremu zgłębiliśmy temat tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej. A co to takiego? Takie wydarzenie odbywa się od 1999 roku, w każdy trzeci tydzień listopada. Tegorocznym tematem jest „Pobudka! Ostatni dzwonek dla klimatu.” Film wzbudził w nas wiele emocji a dyskusja po nim była żywa i ciekawa. Zastanawialiśmy się w jaki sposób każdy z nas może wpłynąć na losy Ziemi i czy w ogóle można jeszcze coś uczynić. Na szczęście pomysłów było sporo.

Adrianna