Planować czy nie planować? – o realiach świata i realizacji celów

     Na ostatnim spotkaniu Paula poruszyła zagadnienie planowania i projektów, nie tylko w pracy misyjnej. Jaki jest sens planowania, a może nie powinno się planować? Skoro ludzie, do których jedziemy, często nie
planują… Dlaczego tak jest? Czy to koszt cywilizacji, cena technicznego rozwoju? A może my po prostu nie
znamy ich sposobów planowania?

      Jesteśmy uczeni porządkowania i planowania już od pierwszych lat szkolnych. Wpaja się nam, że
warto liczyć, ważyć i mierzyć – oswajamy się z nauką od najmłodszych lat – takie rozważania
prowadziliśmy podczas środowego spotkania.
       Doszliśmy do wniosków, że czasami lepiej dużo nie planować, a skupić się na przygotowaniu, czyli
przewidywaniu warunków działania w ramach określonych granic czasowych, wyznaczaniu celów,
które pomogą nam sprostać wyzwaniom.
       
         Dowiedzieliśmy się, że projekt to problem, dla którego trzeba znaleźć rozwiązanie! Spróbowaliśmy sił w
precyzowaniu problemów, poszukiwaniu ich rozwiązań, planowaniu jego realizacji w określonych ramach
czasowych. Uczyliśmy się analizować warunki realizacji celu, pułapki i korzyści oraz nasze mocne i
słabe strony wpływające na powodzenie – zmierzone poprzez wskaźniki efektów podczas procesu
ewaluacji. 
         
          W procesie planowania działania powinniśmy je opisać, wskazać beneficjentów, partnerów, posiadane
zasoby i przewidywane sposoby finansowania, a więc określić budżet, który pozwoli nam
zoptymalizować posiadane środki i zadbać o ekonomię realizacji celu.
               Poznaliśmy metody analizy problemu poprzez zadawanie pytań o jego genezę oraz opisu jego
struktury poprzez tzw.: szkielet lub drzewo decyzji.
Ćwiczyliśmy określanie celów, które powinny być specyficzne, atrakcyjne, mierzalne, istotne,
ograniczone czasem, a także ekscytujące i zapisane!

            Na koniec pracując w grupach zmierzyliśmy się z przykładami realnych problemów występujących w
poszczególnych krajach i spróbowaliśmy wskazać ich rozwiązania.

To pouczające spotkanie zakończyliśmy pełni motywacji do działania! 

 

Kamil 

A już 26 stycznia o godzinie 12:00 zapraszamy na spotkanie opłatkowe z darczyńcami, wolontariuszami,
sympatykami oraz przyjaciółmi SWM. Rozpoczniemy Eucharystią w Kościele pw św. Michała Archanioła, po której o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie opłatkowe i prezentacja raportów z misji, projektów, działań. Nie zabraknie też wspólnego kolędowania i poczęstunku!