OKTAWA WIELKIEJ NOCY W SWM

Spotkanie ze Zmartwychwstałym w Eucharystii. Tak wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego w Oktawie Wielkiej Nocy kontynuowali swoją formację. Był to też czas świętowania imienin naszego Księdza Prezesa.

Ewangelia z dnia o uczniach podążających do Emaus przekazała nam 3 ważne informacje:

  1. Jezus jest przy nas także w trudnych sytuacjach, nawet jeśli nie dostrzegamy tego.
  2. Poznajemy Jezusa przy łamaniu chleba. Boga odkrywamy przez Eucharystię.
  3. Spotkanie z żywym Jezusem jest wezwaniem do powrotu do wspólnoty, do głoszenia, do zaangażowania w życie Kościoła.

Piękne spotkanie ze Zmartwychwstałym, które dzieje się także dzisiaj, na tej Mszy Świętej. Dzieje się ono w naszym życiu. Bo Jezus Zmartwychwstały jest naszym Panem i Zbawicielem” – zakończył kazanie ks. Jerzy.

Po Mszy był czas na pizzową ucztę oraz oczywiście życzenia dla Księdza Prezesa. Spotkanie zakończyło się karaoke. Nie zabrakło też tańców i salezjańskiej radości 😊

Paula