ODKRYWANIE POTENCJAŁU

Na wczorajszym spotkaniu mówiliśmy o tym, jak odkrywać potencjał u dzieci.

Prowadząca spotkanie Monika podkreślała, że będąc na misjach, powinniśmy dawać dzieciom wiele okazji do odkrywania i rozwijania różnych talentów, a także do kształtowania kreatywności. Jednak, aby odkrywać potencjał u dzieci, trzeba przede wszystkim przy nich być, obserwować je i towarzyszyć im w myśl prewencyjnego systemu księdza Bosko. Następnie mieliśmy okazje podzielić się też własnymi misyjnymi doświadczeniami odkrywania różnych talentów u naszych podopiecznych.

Patrycja