Ochrzczony to znaczy posłany

photo@jerzybabiak.com-8Pod takim hasłem odbyło się ostatnie spotkanie naszego wolontariatu. Takie też jest hasło Tygodnia Misyjnego w Polsce, który rozpocznie się 23. października Niedzielą  Misyjną.

Podczas spotkania pochyliliśmy się nad słowami Papieża Franciszka, które skierował do wiernych w 90. Orędziu na Tydzień Misyjny.  Skupiliśmy się na konkretnych fragmentach tego tekstu, jednak ze wszystkich wypływał jeden wniosek: każdy z nas jest odpowiedzialny za niesienie wiary. Nie musisz wyjeżdżać na misję, aby być misjonarzem- możesz nim być w swoim najbliższym otoczeniu, bo misjonarz to przecież niosący Chrystusa, a Chrystusa można nieść wszędzie i każdemu. 

Jesteś ochrzczony? Tak. To znaczy, że jesteś posłany. Nie potrzebujesz kończyć specjalnych szkół, zdobywać dyplomów, aby móc mówić o Jezusie i swoim zachowaniem dawać o Nim świadectwo.

Ważnym aspektem Tygodnia Misyjnego jest Różaniec Misyjny – obejmuje on modlitwę za apostolską misję Kościoła. Jego inicjatorką była Paulina Jaricot i dokonała tego prawie 200 lat temu. Przez ten czas idea Różańca coraz bardziej się rozkrzewia. Także my, jako Wolontariat Misyjny, w tym szczególnym Tygodniu Misyjnym chcemy się włączyć w to dzieło. Dlatego zapraszamy już 26 października na 19:15 pod Katedrę Wrocławską, „bo gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje…”

 

Bajtek