NIEDZIELE MISYJNE

Niedziele Misyjne to jedna z form działania  na rzecz misji w kraju. Przez cały rok odwiedzamy parafie partnerskie i przeprowadzamy animacje misyjne. 

Papież Franciszek niejednokrotnie podkreślał znaczenie misyjności w życiu wspólnot parafialnych. W adhortacji Evangelii Gaudium zachęca, aby parafie otworzyły się na ducha misyjnego, aby potrafiły rozgrzewać serca wiernych. Jesteśmy przekonani, że obecność młodych ludzi z doświadczeniem pracy w ubogich krajach misyjnych pomaga w spełnianiu marzenia naszego Papieża. Spotkanie z młodymi wolontariuszami misyjnymi może staje się inspiracją dla parafian do jeszcze większego zaangażowania w misyjną działalność Kościoła Katolickiego.

Każda goszcząca nas parafia staje się Patronem Pomocowym i dostaje roczny certyfikat. Po roku może zostać on odnowiony, a przy naszej trzeciej wizycie otrzymuje miano stałego partnera misji. Raz w miesiącu odprawiana jest specjalna Msza Święta w intencji darczyńców, w tym także za parafie partnerskie. Informacja o współpracy z daną wspólnotą parafialną jest umieszczana także na naszej stronie internetowej i portalu Facebook.

 

Niedziele Misyjne to:

ŚWIADECTWO

nasi wolontariusze opowiadają o swoich doświadczeniach w krajach misyjnych

DZIAŁANIE

przedstawiamy sposoby aktywnego niesienia pomocy misjom m.in. sklepik misyjny, Adopcję Miłości, projekty pomocowe i wolontariackie, zachęcamy do modlitwy za misje

ZBIÓRKA FUNDUSZY

potrzebnych do realizacji projektów misyjnych

Nasze parafie partnerskie

Zobacz  na mapie wszystkie parafie, w których zrealizowaliśmy Niedziele Misyjne w ostatnich latach:

0
zrealizowanych Niedziel Misyjnych
0
Parafii
0
stałe Parafie Partnerskie

Dane kontaktowe

© Copyright 2020 SWM Wrocław - All Rights Reserved