Narzędzia w wychowaniu na misjach

Kolejne środowe spotkanie poświęciliśmy na kształtowanie umiejętności praktycznych wolontariuszy. Tym razem poznawaliśmy metody nauczania.

Spotkanie rozpoczęliśmy jak zawsze od modlitwy brewiarzem. W sposób szczególny prosiliśmy o pokój na Bliskim Wschodzie oraz za duszę śp. ks. Orzechowskiego. Następnie po krótkiej teorii przeszliśmy do zadań praktycznych. Testowaliśmy zabawy dramowe, improwizacje, graficzne opowieści. Okazało się, że pobudziły one także naszą kreatywność i wyobraźnię. A zainspirowani pracą wolontariuszy pracujących już na misjach odkrywaliśmy pomysły do twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednak to co najważniejsze w pracy wychowawczej wolontariuszy misyjnych to troska i budowanie mądrych relacji z podopiecznymi. To właśnie tego potrzebują najbardziej.

Paula