NA STYKU KULTUR

Na wczorajszym spotkaniu dla wolontariuszy SWM poruszyliśmy temat różnic kulturowych i funkcjonowaniu w obrębie obcej nam kultury. Na prezentacji przygotowanej przez Paulę dowiedzieliśmy się, że istnieją określone fazy wdrażania się w nowe otoczenie.

Od całkowitej nieświadomości zasad na jakich powinniśmy działać w obrębie danego kręgu kulturowego do etapu nabycia kompetencji kulturowych droga wiedzie przez tzw. szok kulturowy. Im bardziej jest nam dane zbliżyć się do danej kultury, zatopić w niej oraz perspektywa, ile czasu w niej spędzimy to aspekty dzięki którym szybciej przestawimy się na dogłębniejsze zrozumienie zachowania otaczających nas społeczności. Czyli wiedza dla nas jako przyszłych wolontariuszy w innych krajach niezwykle cenna. Mieszkając natomiast w hotelach, to zjawisko może nas w ogóle nie dotknąć.

Następnie podczas części warsztatowej spotkania mieliśmy okazję próby zrozumienia obcej kultury: Etiopii, Syrii i Sri Lanki. W tym celu każda z grup na podstawie opisu kraju i przykładowej dla niego bajki miała zrozumieć myślenie mieszkańców danego obszaru. Bajki takie jak historia dwóch garnków, lisa bądź też chłopców przechytrzonych przez małpę – było to ciekawe zadanie! Jak zwykle okraszone dawką śmiechu, ale także mądrych spostrzeżeń.

Na zakończenie dowiedzieliśmy się jak kształtować kompetencje międzykulturowe i jak radzić z sobie ze zjawiskami pojawiającymi się na styku kultur, tj. stereotypy i uprzedzenia, bariery językowe.

Joachim