Misjonarz świadkiem wiary

“Misjonarz świadkiem wiary” -temat noworocznego spotkania wydawałby się dość oczywisty, w trakcie okazało się, że jednak niekoniecznie tak jest. Sama definicja świadectwa może mieć wiele znaczeń, więc o ile bardziej zawiła może być sama tożsamość świadka!
Spotkaniu naszemu przyświecały słowa papieża Pawła VI, który powiedział:

Współczesny świat potrzebuje bardziej świadków aniżeli nauczycieli.
A jeżeli słucha nauczycieli to dlatego że są świadkami.

Słowa te mogą być dla nas drogowskazem ukazującym jacy powinniśmy być nie tylko na misjach za granicami naszego kraju ale i tu, w miejscu gdzie żyjemy, wobec każdego człowieka, codziennie, bo przecież jak powiedział papież Franciszek:

„każdy chrześcijanin jest powołany do stawania się świadkiem miłosierdzia”.

Jednym z najlepszych przykładów jest postawa św. Pawła, który przemawiał do tłumów na areopagu, i gdzie jedni go słuchali a inni zlekceważyli. On jednak się nie poddawał i dalej walczył o serca ludzi będąc świadkiem Chrystusa.

 

“… Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1P 3,15)

Beata