Miłość, rozum, wiara – trzy filary wychowania wg. ks. Bosko

Środowe spotkanie wolontariuszy misyjnych poświęciliśmy systemowi prewencyjnemu, którego twórcą był ks. Bosko. Poprowadził je diakon Paweł Figura.

Ta metoda wychowawcza jest jednym z systemów wychowawczych stosowanych do dziś nie tylko w oratoriach, ale i w ośrodkach wychowawczych na całym świecie. Nadało to szerszej perspektywy opowieściom diakona.

Zostały nam przedstawione trzy podstawowe filary, na którym jest oparty ten system: rozum, religia i miłość. Jej celem jest: „wychowanie uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan” jak mawiał ks. Bosko. Można to osiągnąć poprzez towarzyszenie młodzieży i osobisty przykład. Wiara oczywiście jest kluczowa dla skuteczności tej metody, z której musi wynikać chęć pozytywnego wzrastania i odrzucenie niewłaściwych czynów.

Relacja wychowawca – wychowanek powinna być relacją przyjacielską, ale z podkreśleniem autorytetu wychowawcy. Ks. Bosko do jej określenia używał włoskiego stwierdzenia „amorevolezza”, czyli powinna być to miłość, łagodność, życzliwość wychowawcza. Ważne jest rozumne podejmowanie decyzji, pozytywne motywowanie i unikanie kar.

Diakon przedstawił temat na tyle interesująco, że po wykładzie pojawiło się sporo pytań. Dotyczyły one chęci praktycznego stosowania powyższych zasad w życiu codziennym i misjonarskim. Oznacza to, że temat ten jest ogromnie interesujący dla wolontariuszy misyjnych.

 

Sonia