MIŁOŚĆ JAKO FUNDAMENT MISJI

Kwintesencją dzisiejszego spotkania naszego wolontariatu było rozważanie miłości jako fundamentu pracy misyjnej. Wspólnie mogliśmy kontemplować Bożą miłość podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystii i wygłoszonej przez ks. Jerzego konferencji. Jezus Chrystus chce uczyć nas prawdziwej miłości, która nie przejawia się w wielkich czynach, czy spektakularnych osiągnięciach. Ona jest subtelna, przychodzi w zaciszu naszych serc, wymaga od nas cierpliwości, wytrwałości i pokory. My wolontariusze misyjni stawiamy sobie za wzór św. Franciszka Salezego, którego działanie opierało się zawsze na bezinteresownej pomocy i miłości do bliźniego. On wcielał w życie zasadę ,, więcej much złapie się na kroplę miodu, niż na całą beczkę octu.

Druga część spotkania dotyczyła naszej wielkopostnej kampanii ,,Droga do domu”, w której pragniemy wesprzeć dom dla chłopców  ulicy  w Lagos w Nigerii. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w to dzieło!

Hela