Maseczki dla potrzebujących w Syrii

Salezjanie, członkowie rodziny salezjańskiej i wolontariusze z Aleppo zjednoczyli swoje siły, aby w czasie epidemii wspierać najbardziej potrzebujących w Damaszku, Aleppo oraz Kafroun. Mieszkańcy Syrii zmagają się nie tylko z koronawirusem, ale też z trwającą już niemal 10 lat bezlitosną wojną domową.

Ponad 30 osób zaangażowało się w działania mające na celu umacnianie wspólnoty duszpasterskiej ludzi młodych oraz szycie i rozdawanie maseczek ochronnych. Poprzez media społecznościowe kontaktują się regularnie z dziećmi i młodzieżą – wychowankami oratorium – i ich rodzinami (to ok. 2500 odbiorców). Ok. 5000 z nich otrzymało już maseczki.

Ale na tym nie koniec – plany na najbliższe tygodnie są następujące:

  • 5 000 maseczek dla mieszkańców Aleppo
  • 2 000 maseczek dla mieszkańców Kafroun
  • 3 000 maseczek dla mieszkańców Damaszku
  • 5 000 dla chrześcijańskich harcerzy i członków bractwa w Aleppo

Nasi bohaterowie z Aleppo alarmują, że wielu ludzi straciło pracę, więc każda pomoc jest im niezwykle potrzebna. Wielu z nich nie ma również zaspokojonych podstawowych potrzeb bytowych – nie mają gdzie mieszkać, brak im żywności. Pomóżmy im i my.