KAMERUN podziękowanie ze szkoły technicznej

Salezjanie prowadzą w Ebolowa w Kamerunie szkołę zawodową i technikum dla ponad 400 uczniów. Szkoła ta jest jedną z niewielu w okolicy dlatego uczęszczają do niej uczniowie także z odległych wiosek. W ubiegłych latach dzięki darczyńcom z Polski udało się odremontować dla nich internat. W tym roku, mimo pandemii i przerwy w nauczaniu, szkoła ta mogła się rozwinąć dzięki dotacji z MPWiK w Lubinie. 

Institute Technique Don Bosco jest szkołą prywatną i nie otrzymuje dofinansowania od rządu. Od marca, gdy także do Kamerunu dotarła pandemia koronawirusa a szkoły zostały zawieszone, placówka stanęła przed dużym wyzwaniem. Bez wpłat czesnego od uczniów ciężko byłoby utrzymać blisko 50 pracowników. Dzięki dotacji odnowiono także salę informatyczną oraz zakupiono materiały dydaktyczne do warsztatów mechaniki samochodowej, stolarni i informatyki.

Szkoła została wyposażona również w dodatkowe ławki i stoły. Zapewniło to nie tylko lepszy komfort nauki, ale także możliwość zachowania bezpiecznego odstępu między uczniami. Zakupiono środki czyszczące i do dezynfekcji, dzięki czemu 5 października młodzi mogli wrócić bezpiecznie do edukacji. W szkole i internacie mają także zapewniony dostęp do Internetu co poszerza ich możliwości zdobywania wiedzy.  

Łącznie na projekt ten przeznaczono 20 tys. euro. Dziękujemy Prezydentowi Miasta Lubin oraz Prezesowi i pracownikom MPWiK za możliwość jego realizacji.