Interkulturowość cz. 1 czyli jak funkcjonować we własnej kulturze

Pierwsze spotkanie w tym roku zaczęliśmy od poruszenia bardzo ciekawego tematu jakim jest kultura. Oczywiście moglibyśmy o niej rozmawiać przez wiele godzin dlatego nie byliśmy w stanie wyczerpać całego tematu podczas jednego spotkania.
Definicję kultury może stworzyć każdy z nas i mogą się one różnić, lecz zawsze będą dotyczyć tego samego czyli faktu, że kulturę nabywamy w procesie socjalizacji, a bardziej po polsku – kultura to nie jest coś z czym się rodzimy, bo pracujemy na nią całe życie.

Oprócz nabycia wiedzy teoretycznej mogliśmy także w praktyce poruszyć temat Naszej kultury, a mianowicie tego jak postrzegamy siebie jako Polaków, jak postrzegają Nas inni ale również czym jest Naszą kultura.

Pamiętajmy, że bez zrozumienia swojej kultury ciężko będzie Nam zrozumieć inne kultury. A mając kontakt z innymi kulturami lepiej nam odkryć własną tożsamość.

C. D. N. 🙂

Radek

Paula Łuszczek

Paula Łuszczek

9 stycznia, 2020 View Profile

Koordynator wolontariuszy w SWM Wrocław. Absolwentka biotechnologii, zarządzania i pedagogiki. Brała udział w projektach misyjnych w Ghanie, Liberii, Etiopii i na Syberii. Hobby: rower, fotografia i puzzle :) Motto: "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia!"