INKULTURACJA W PRACY MISYJNEJ

Na spotkaniu formacyjnym SWM, które przypadło w Międzynarodowym Dniu Mężczyzny świętowaliśmy… Dzień Kobiet! Nie przesłoniło nam to jednak celu naszych cotygodniowych spotkań. Tematykę międzykulturową kontynuował tym razem ks. Jerzy.

Kultura jest terminem definiowanym na wiele sposobów. Jesteśmy jednak zgodni co do tego, że to wytwór ludzki. Mnogość różnic między poszczególnymi kulturami wynika z izolacji między wspólnotami ludzi, która w ubiegłych wiekach była znacznie silniejsza niż obecnie. Ludzie tworzyli, rozwijali i pielęgnowali swoją kulturę. Dziś coraz częściej różne kultury spotykają się w wielu okolicznościach.

Rozmawialiśmy o tym czym jest inkulturacja – co oznacza dane pojęcie, jaka jest historia tego zjawiska, jakie znaczenie ma dla misjonarzy oraz dla ludzi, w których kulturę wnikają osoby niosące Ewangelię. Zastanawialiśmy się czy inkulturacja to zderzenie czy przenikanie kultur w pracy misyjnej oraz jak daleko można lub powinno się ingerować w inną kulturę.

Tematyka spotkania wiąże się z wyzwaniem stojącym przed wolontariuszami misyjnymi. Pracując wśród ludzi, do których jesteśmy posyłani, powinniśmy być raczej obserwatorami kultury. Zamiast narzucać swoje rozwiązania, które niekoniecznie zostaną zrozumiane lub dobrze odebrane, należy raczej na podstawie obserwacji oraz zrozumienia danej kultury, zwyczajów czy przeszłości proponować odpowiednie zmiany – jeśli są faktycznie potrzebne.

Za św. Pawłem, podsumowaniem naszego spotkania mogą być słowa „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,21).

Aleksandra Mularczyk