Inauguracja w SWM Wrocław

W środowy wieczór 2 października wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego rozpoczęli we Wrocławiu nowy rok pracy na rzecz misji.

Kaplica w domu Salezjanów przy ul. Prusa z trudem pomieściła przybyłych na Eucharystię wolontariuszy i kandydatów. Na początek zawierzyliśmy wszystkie nasze dzieła misyjne za wstawiennictwem Maryji  w modlitwie różańcowej. Następnie korzystając z formularza mszalnego o wielu misjonarzach modliliśmy się za tych, którzy pracują w krajach misyjnych.

W trakcie homilii Ks. Prezes Jerzy Babiak przypomniał nam wezwanie z Ewangelii z dnia, abyśmy stali się jak dzieci, czyli pokorni i posłuszni Panu Bogu. Ukazał nam też jak trudności doświadczane na projektach misyjnych uczą nas właśnie tych cech. Gdy nie odczuwamy satysfakcji i nie widzimy efektów naszej pracy możemy doświadczyć, że to co czynimy nie robimy dla siebie, dla własnych doznań, ale czynimy to dla Jezusa i Jego chwały. Następnie ks. Jerzy przybliżył nam działalność misyjną ks. Bosko. Jakież było nasze zdziwienie, że człowiek który nigdy nie był na misjach, tak wiele dla misji uczynił. Jego pokora zaowocowała tym, że w chwili gdy umierał, na misjach pracowało już ponad 150 Salezjanów. W dalszej części homilii zostaliśmy zachęceni, aby przyjrzeć się postawie św. Pawła. Największy misjonarz wśród apostołów otwarcie mówił o tym co przeżywa, ale też podkreślał, że „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Wiedział, że głoszenie Ewangelii jest trudne, ale nie ma dla niego ważniejszego zadania, za które był gotów oddać nawet życie. Na koniec przyjrzeliśmy się genezie ogłoszenia przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Ks. Jerzy zwrócił uwagę na to, jaki skutek przyniósł napisany 100 lat temu przez Papieża Benedykta XV List apostolski Maximum illud. Mianowicie kilka lat po nim w okresie międzywojennym m.in. we Wrocławiu, Berlinie, Wiedniu, Bonn zaczęły powstawać koła misyjne.

Papież Franciszek swoje orędzie tytułuje Ochrzczeni i posłani. Chce w ten sposób podkreślić ważność misyjności w życiu każdego człowieka ochrzczonego, chce przypomnieć, że spełniony chrześcijanin to ten, który głosi Ewangelię. Mamy nieść własne bogactwo, Ewangelię którą mamy w naszych sercach, nasze osobiste spotkanie z Jezusem mamy głosić innym. I właśnie to kolejny rok pragniemy czynić w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym.  

Paula