Inauguracja SWM

W ubiegłą środę 29 września, w Uroczystość Św. Archaniołów, wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu rozpoczęli kolejny rok działalności dla misji.

Spotkanie inauguracyjne rozpoczęło się od Eucharystii. Z radosnym śpiewem i zaangażowaniem wolontariusze oddali sprawy misji Najwyższemu. Modlili się za partnerskie placówki misyjne i posługujących na nich misjonarzy oraz wolontariuszy. „To jest pozytywny obraz, ponieważ jesteśmy. Nasze drogi odnalazły się po wakacjach. I cały czas jest to samo wezwanie. Jezus mówi idźcie i głoście światu Ewangelię” – tymi słowami ks. Jerzy rozpoczął homilię. Przypomniał, że na nowo musimy to wezwanie odkrywać. Nie jest ono łatwe. Nawiązując do Dziejów Apostolskich nasz Duszpasterz przypomniał, że najważniejsze w historii bycia misjonarzem czy wolontariuszem misyjnym jest to, że zaczyna się ją od poszukiwania Boga. Apostołowie dokładnie wiedzieli, o której godzinie spotkali Zmartwychwstałego. Ich świadectwo opierało się na zachwycie z tego spotkania.

Ks. Jerzy jako wzór do naśladowania na ten rok pracy na rzecz misji zaproponował postać Jeremiasza. Młodego człowieka, który mimo wielu lęków i niepewności, idzie i głosi. Jego działania nie przynoszą oczekiwanych efektów, ale posłuszeństwo i zaufanie Bogu jest dla niego na pierwszym miejscu. „Budowanie naszego bycia w misji Jezusa nie może opierać się na naszym ego” – podkreślił Ksiądz Prezes.        

Po Mszy Św. zasiedliśmy do wspólnego stołu. Wrażeń było wiele. Teraz z nadzieją i radością szykujemy kolejne inicjatywy, które mają ubogacać Kościół misyjny. 

Paula