Ks. Biskup o programie

Drodzy Bracia i Siostry,

Jestem szczęśliwy, że mogę być z Wami tutaj i że mam okazję opowiedzieć Wam o naszej misji w Diecezji Nellore. Pierwsze i najważniejsze co chciałbym wyrazić, to płynąca prosto z serca wdzięczność za Wasze hojne wsparcie. Dziękuję za to, że zawsze rozumiecie potrzeby naszych ubogich ludzi, w szczególności dzieci.

Chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Kupnemu za Jego solidarność z Kościołem Indyjskim i poparcie. Niech Bóg mu błogosławi i Jego Archidiecezji. Jestem także niezmiernie wdzięczny Prezydentowi Miasta, Panu Rafałowi Dutkiewiczowi oraz Pani Wiceprezydent Annie Szarycz za kontynuowanie wsparcia i poparcie właściwie od samego początku.

Nasz program Adopcji rozwija się bardzo dobrze dzięki ciężkiej pracy dobrych ludzi z Wrocławia. Z powodu szybkiego wzrostu zainteresowania programem, Caritas nie był w stanie dalej kontynuować tego dzieła. Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” Oddział we Wrocławiu wyraził chęć współpracy i podjął się przejęcie i rozwoju programu Adopcja Miłości. Dziękuję i doceniam ten szlachetny gest z ich strony. Pani Paula odwiedziła naszą Diecezję i spotkała się z dziećmi. Także obserwowała realia życia i społeczeństwo, w jakim pracuje nasza Diecezja. Dziękuję ks. Jerzemu Babiakowi, Prezesowi SWM Wrocław za jego otwartość i współpracę.

W tym okresie przejściowym bardzo dużą i cenną rolę odegrał Pan Tomasz Zawierta. Dziękuję mu z całego serca. Był on umiejętnie wspierany i zachęcany przez Panią Annę Szarycz, Wiceprezydent Miasta Wrocław. Dziękuję i doceniam jej pomoc.

Drodzy Darczyńcy, choć cały ten okres przejściowy stworzył trochę niepewności i luki, to możecie być teraz szczęśliwi i mieć pewność, że program Adopcji Miłości jest znów na dobrej drodze i gotowy do rozwoju. Jesteście najważniejszymi graczami w tym szlachetnym projekcie. Jestem ogromnie wdzięczny za Waszą hojność, zaufanie i współpracę.

Dzięki Waszemu wsparciu mamy możliwość kontynuowania dobrych dzieł w Diecezji Nellore. Niech Bóg Wam błogosławi za to, że czynicie to dla Jezusa, który powiedział „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili”. Ponieważ duża część pomocy świadczonej przez Diecezję jest przeznaczona dla dzieci, Jezus także do Was mówi: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje”.

Tak więc, w Imię Boga i dla Jego chwały kontynuujemy następujące posługi w naszej Diecezji. Jestem przekonany że wszystkie te prace przyniosą błogosławieństwo dla Was wszystkich.

Zapewniamy edukację piętnastu tysiącom dzieciom w naszych szkołach i bursach. Większość z tych dzieci pochodzi z bardzo ubogich rodzin żyjących w odległych wioskach. Z powodu biedy i warunków życia panujących na wsi nie mają możliwości pójść do szkoły i podjęcia nauki. Nasze szkoły i bursy są dla nich ogromną pomocą w zdobywaniu wykształcenia. Dlatego otwieramy nowe szkoły i wciąż widzimy potrzebę budowania nowych klas i miejsc noclegowych.

Prowadzimy także domy i szkoły specjalne dla dzieci, które nie tylko pochodzą z ubogich rodzin, ale dodatkowo są niepełnosprawne. Życie tych dzieci jest nieszczęśliwe, jeśli nie zapewni im się odpowiedniej opieki. Dlatego właśnie otwieramy specjalne domy i szkoły dla takich dzieci, gdzie mogą żyć z godnością człowieka i poprawiać swoje warunki życiowe.

Choć mówi się, że trąd został pokonany, wciąż istnieje realnie w naszym regionie. Ci, którzy są dotknięci przez tę chorobę muszą żyć z dala od swoich rodzin i miejsc zamieszkania. Ponieważ nie mogą pracować i zarabiać na życie włóczą się po ulicach i żebrzą. To smutne widzieć ich chodzących po ulicach z ranami na ciele. Aby pomóc tym braciom i siostrom, w naszej Diecezji prowadzimy 3 centra, gdzie oni mogą przyjść i zamieszkać bez tułaczki i żebrania na ulicach. Staramy się zapewnić im jedzenie, ubrania, lekarstwa, schronienie, specjalne buty, itp. Dbamy także o ich dzieci, wspierając ich edukację.

Naszym głównym zadaniem jest opieka duszpasterska i ewangelizacja w Diecezji. Mamy 173 księży i 250 Zakonników i Sióstr Zakonnych pracujących w 83 parafiach w ponad 250 wioskach w Diecezji. Mamy także ponad 50 katechetów zatrudnionych na stałe i ponad 200 katechetów, którzy tymczasowo pomagają w pracy duszpasterskiej. Obecnie 50 kleryków przygotowuje się kapłaństwa.

Nasza Diecezja założyła nowe zgromadzenie zakonne „Siostry Dzieciątka Jezus”, które ma na celu czerpać inspirację z Boskiego Dziecięctwa Jezusa i pracować na rzecz świeckich i duchowych praw dzieci, aby zapewnić dzieciom nie tylko szczęśliwe, ale także święte dzieciństwo. Do tej pory wyświęciliśmy 25 sióstr, które pracują dla dzieci żyjąc w ośmiu wspólnotach. Dodatkowo mamy 8 nowicjuszek w trakcie formacji. Natomiast 12 młodych dziewczyn uczy się w postulacie i aspirantacie.

Wciąż istnieje potrzeba budowania kaplic na wioskach, kościołów parafialnych, domów katechetycznych, zakonów i klas szkolnych. Niektóre budynki są bardzo stare i zniszczone. Potrzebują odnowienia, a niektóre powinny zostać zniszczone i wybudowane na nowo.

Do prowadzenia tych wszystkich dobrych dzieł potrzebujemy Waszej modlitwy i hojności, bez których nie będziemy w stanie pójść do przodu. Pokornie proszę Was, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, abyście teraz i w przyszłości wspierali nas duchowo i finansowo. Dzięki temu będziemy mogli prowadzić naszą misję w Diecezji Nellore. Zapewniamy Was o naszych modlitwach. Niech Wam Bóg błogosławi za Waszą hojność i obdarza Was zdrowiem i pokojem.

Homilia wygłoszona przez jego ekscelencję księdza biskupa Mosesa D. Prakasam, ordynariusza diecezji Nellore w Indiach, podczas spotkania z rodzicami adopcyjnymi biorącymi udział w programie Adopcja Miłości. Sierpień 2016 r.

Miesięczny koszt adopcji jednego dziecka to 100 zł.

Do Programu można przystąpić zarówno indywidualnie, jak i grupowo.