LIBAN pomoc uchodźcom z Syrii i Iraku

 PLN
raised
of 90000,00  PLN
19%

Pledged

16652,00  PLN

Backers

4


Solidarni z uchodźcami

Liban to państwo, które doświadczyło w ostatnich dziesięcioleciach niezwykłego napływu uchodźców i migrantów z krajów sąsiednich ze względu na wojny domowe, kryzysy polityczne i społeczne, które rozwinęły się na Bliskim Wschodzie. Wojna w Syrii sprawiła, że ​​w ciągu ostatnich 5 lat około 1,5 miliona obywateli Syrii znalazło schronienie w Libanie. Powiększyli oni już liczne grono uchodźców i migrantów z Palestyny ​​(175 000) i Iraku (100 000) mieszkających obecnie w tym kraju.

Zarówno uchodźcy z Iraku, jak i z Syrii doświadczają trudnych warunków życia w Libanie, zarówno z psychospołecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Nie są uprawnieni do pracy, nie mają środków na pokrycie opłat związanych z edukacją i generalnie żyją w oczekiwaniu na możliwość przeniesienia się do innego kraju. Niepewność dotycząca powrotu do ojczyzny prowadzi do depresji, marginalizacji i porzucenia.

W tej rzeczywistości towarzyszą im Salezjanie. W Jbeil, gdzie znajdują się dwa domu salezjańskie, nie ma odpowiednich organizacji międzynarodowych wspierających i pomagających uchodźcom i migrantom, podczas gdy liczba migrantów na tym obszarze rośnie, a ich warunki są wyjątkowo niestabilne i trudne. Dom salezjański w Hossoun stał się coraz bardziej wartościowym i znaczącym miejscem, w którym skupiają się wspólnoty syryjskie i irackie zamieszkujące obszar Jbeil i na przedmieściach Bejrutu. Zaczęli zwracać się do tamtejszych Salezjanów w 2015 roku, aby dzielić się swoim życiem, wyzwaniami, przed którymi stoją, i rozmawiać o nich, a także uzyskać pomoc psychologiczną i moralną oraz wskazówki w tak trudnym momencie ich życia. Wsparcie to rozwijało się i rozszerzało na przestrzeni lat, obejmując iracką społeczność liczącą około 450 dzieci i młodzieży oraz społeczność syryjską liczącą ponad 500 osób. Podczas gdy wszyscy Irakijczycy są chrześcijanami, którzy uciekli z Doliny Niniwy po zajęciu tego obszaru przez ISIS, Syryjczycy są zarówno chrześcijanami, jak i muzułmanami, którzy uniknęli szalejącej w ich kraju wojny.

Praca Salezjanów na rzecz uchodźców polega głównie na organizowaniu cotygodniowych regularnych zajęć społeczno-edukacyjnych i rekreacyjnych, aby zapewnić im bezpieczną i przyjazną przestrzeń do normalnego życia oraz zabawę i relacje z rówieśnikami. Oprócz zajęć grupowych, gromadzących razem dzieci i młodzież tej samej narodowości, oferowane są również inne zajęcia mieszane i ukierunkowane na integrację angażujące również Libańczyków. Jest to sposób na podniesienie świadomości i zwiększenie zdolności dzieci i młodzieży do radzenia sobie z rówieśnikami w odpowiedni i wrażliwy sposób, uznając różnice i promując zrozumienie i spójność.

Takie zajęcia są oferowane przez cały rok, ale w sezonie letnim nasilają się. Organizowany jest wtedy Obóz Wakacyjny, który właśnie chcemy w tym roku dofinansować. Potrzeba funduszy na jedzenie, transport dzieci, opiekę psychologa i pielęgniarki, materiały do zajęć. W obozie weźmie udział około 300 dzieci uchodźców.  

To give review you need to Login
1121,00  PLN
Date:Mar 2021
9766,00  PLN
Date:Mar 2021
1160,00  PLN
Date:Apr 2021
4605,00  PLN
Date:May 2021