INDIE utrzymanie szkoły w Udayagiri

 PLN
raised
of 60000,00  PLN
80%

Pledged

48021,00  PLN

Backers

4


W myśli idei „szkoły z dobrą edukacją w języku angielskim także dla dzieci z ubogich rodzin”, Diecezja Nellore zaczęła zakładać nowe szkoły w obszarach wiejskich. Tak, w 2007 roku, powstała St. Mary`s English Medium School w Udayagiri, 100 km od Nellore. Obszar ten jest bardzo zacofany, z wieloma biednymi ludźmi z niższych klas społecznych. W okolicy nie ma porządnych szkół. Bogaci wysyłają swoje dzieci do odległych miast, aby kształciły się w szkołach z internatem. To bardzo kosztowna inwestycja. Tym samym szkoły te nie są dostępne dla dzieci z rodzin biednych i średniozamożnych.

Szkoła St. Mary`s EM dała nadzieję wielu ludziom z okolicy. Rodzice są bardzo szczęśliwi, że posyłają swoje dzieci do tej szkoły i widzą, jak robią postępy w nauce, jak również we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, takich jak sport, teatr, taniec itp. W tej chwili w szkole tej uczy się 258 dzieci. Do przyszłego roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 350 dzieci.

Aby dać szansę dzieciom z odległych wiosek, potrzebujemy otworzyć przy szkole internat, zwłaszcza dla dziewcząt. To zachęci rodziców do edukowania swoich córek. W społeczeństwie istnieje tendencja do zniechęcania dziewczynek do edukacji. Chcemy to cofnąć i zachęcić coraz więcej dziewcząt do zapisania się do szkoły. Mamy też dwa samochody, które przywożą dzieci do szkoły z odległych miejsc.

Utrzymanie szkoły to koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli i personelu, paliwo i naprawy autobusów szkolnych, remonty bieżące i materiały edukacyjne. Naszym celem jest wsparcie w prowadzeniu tego dzieła.

To give review you need to Login
22100,00  PLN
Date:Feb 2023
2961,00  PLN
Date:May 2023
11640,00  PLN
Date:Jul 2023
11320,00  PLN
Date:Dec 2023