ETIOPIA wyposażenie kliniki i przedszkola

 PLN
raised
of 25000,00  PLN
72%

Pledged

18111,00  PLN

Backers

7


Uratuj życie i daj szansę na lepsze.

Siostry Marii Bambiny (Sisters of Charity) prowadzą w Fullasie klinikę i przedszkole. W październiku 2020 roku klinika ta została podniesiona do poziomu Kliniki Średniej zgodnie z polityką rządu, aby sprostać wymaganiom zdrowotnym mieszkańców okolicy. Wiąże się to z poszerzeniem jej działalności, m.in. o opiekę przed- i poporodową, rozszerzony program szczepień. Do przedszkola natomiast przychodzi coraz więcej dzieci. Dlatego siostry potrzebują naszej pomocy, aby sprostać nowym wyzwaniom. 

Problem zdrowia jest problemem globalnym co pokazała także pandemia covid-19; jest to poważny problem także w Etiopii. Stwierdza się, że Etiopia ma mniejszy status zdrowotny w porównaniu z innymi krajami nawet Afryki Subsaharyjskiej. Oszacowana śmiertelność wynosi prawie 18,1 na 1000 ludności; śmiertelność matek (5-7 / 1000), średnia długość życia mężczyzn i kobiet wynosi odpowiednio 49,7 i 52,4 lat. Głównymi przyczynami śmiertelności dzieci poniżej pięciu lat są zapalenie płuc, biegunka, malaria, odra, HIV / AIDS oraz niedożywienie.

W zeszły roku wsparliśmy tę klinikę poprzez zakup zbiornika na wodę oraz niezbędnych leków. Pomogliśmy im także przetrwać czas pandemii zaopatrzając klinikę w środki do dezynfekcji i ochronne. W tym roku siostry proszą o zakup ławek dla oczekujących w kolejce pacjentów oraz parawan dla obszaru pobierania próbek do laboratorium. Niezbędny jest także zakup podgrzewacza do wody oraz sprzętu do opieki nad noworodkami. 

Klasy przedszkolne w Etiopii to dość nowe rozwiązanie. Wcześniej małe dzieci zostawały z matkami w domu. Te jednak nie miały wypłacanych świadczeń macierzyńskich czy wychowawczych. Musiały też pracować i to często całe dnie. Maluchy zostawały wtedy pod opieką starszego rodzeństwa, które przez to zaniedbywało swoją edukację. Były też narażone na niebezpieczeństwa, takie jak poparzenia czy wypadki samochodowe podczas zabawy na ulicy. 

Ponieważ przedszkole przyjmuje coraz więcej dzieci, potrzebują zakupu dla nich mundurków, podręczników i dwóch tablic do klas. 

To give review you need to Login
170,00  PLN
Date:Jan 2021
2260,00  PLN
Date:Jan 2021
4580,00  PLN
Date:Jan 2021
4962,00  PLN
Date:Jan 2021
485,00  PLN
Date:Mar 2021
5274,00  PLN
Date:Apr 2021
380,00  PLN
Date:Jul 2021