ETIOPIA prowadzenie kliniki i przedszkola

 PLN
raised
of 30000,00  PLN
64%

Pledged

19330,00  PLN

Backers

2


Uratuj życie i daj szansę na lepsze.

Siostry Marii Bambiny (Sisters of Charity) prowadzą w Modjo klinikę i przedszkole. W październiku 2020 roku klinika ta została podniesiona do poziomu Kliniki Średniej zgodnie z polityką rządu, aby sprostać wymaganiom zdrowotnym mieszkańców okolicy. Wiąże się to z poszerzeniem jej działalności, m.in. o opiekę przed- i poporodową, rozszerzony program szczepień. Do przedszkola natomiast przychodzi coraz więcej dzieci. Dlatego siostry potrzebują naszej pomocy, aby sprostać nowym wyzwaniom. 

Problem zdrowia jest problemem globalnym co pokazała także pandemia covid-19; jest to poważny problem także w Etiopii. Stwierdza się, że Etiopia ma mniejszy status zdrowotny w porównaniu z innymi krajami nawet Afryki Subsaharyjskiej. Oszacowana śmiertelność wynosi prawie 18,1 na 1000 ludności; śmiertelność matek (5-7 / 1000), średnia długość życia mężczyzn i kobiet wynosi odpowiednio 49,7 i 52,4 lat. Głównymi przyczynami śmiertelności dzieci poniżej pięciu lat są zapalenie płuc, biegunka, malaria, odra, HIV / AIDS oraz niedożywienie.

W ubiegłych latach wsparliśmy tę klinikę poprzez zakup zbiornika na wodę oraz niezbędnych leków. Pomogliśmy im także przetrwać czas pandemii zaopatrzając klinikę w środki do dezynfekcji i ochronne. Zakupiliśmy także ławki dla oczekujących w kolejce pacjentów oraz parawan dla obszaru pobierania próbek do laboratorium. Sfinansowaliśmy zakup podgrzewacza do wody oraz sprzętu do opieki nad noworodkami. 

Klasy przedszkolne w Etiopii to dość nowe rozwiązanie. Wcześniej małe dzieci zostawały z matkami w domu. Te jednak nie miały wypłacanych świadczeń macierzyńskich czy wychowawczych. Musiały też pracować i to często całe dnie. Maluchy zostawały wtedy pod opieką starszego rodzeństwa, które przez to zaniedbywało swoją edukację. Były też narażone na niebezpieczeństwa, takie jak poparzenia czy wypadki samochodowe podczas zabawy na ulicy. W ubiegłych latach zakupiliśmy dla nich mundurki, podręczniki i tablice do klas. 

W tym roku Siostry niosą pomoc rodzinom, które uciekły z objętego wojną regionu Tigraj. Więcej o tym projekcie pisaliśmy tutaj

To give review you need to Login
18430,00  PLN
Date:Apr 2022
900,00  PLN
Date:Sep 2022