ETIOPIA prowadzenie kliniki i przedszkola

 PLN
raised
of 30000,00  PLN
55%

Pledged

16550,00  PLN

Backers

3


Uratuj życie i daj szansę na lepsze.

Fullasa to uboga wioska na południu Etiopii. Siostry Marii Bambiny (Sisters of Charity) prowadzą tam klinikę i przedszkole.  

KLINIKA w Fullasie przyjmuje codziennie ok. 100 pacjentów. Przychodzą głównie z chorobami skóry, gruźlicą, malarią, tyfusem i epilepsją. Większość z tych chorób jest spowodowana niedożywieniem i niehigienicznym otoczeniem. W tym regionie jest bardzo dużo przypadków epilepsji. Jednym z powodów są porody w domu. Wiele kobiet w ciąży z powodu niewiedzy lub braku zaplecza nie zgłasza się do szpitala na poród. Niewprawne osoby asystujące przy porodzie w domu powodują uszkodzenie nerwów prowadzące do padaczki. „Mamy dużą liczbę osób leczących się z powodu padaczki z naszej poradni. Większość z nich musi to kontynuować przez dłuższy czas lub nawet przez całe życie. Niestety tabletki na to są bardzo drogie i wielu z nich przestaje brać lekarstwa, ponieważ nie są w stanie zapłacić. Powoduje to częste ataki drgawek” – pisze s. Sally. 

Naszym celem jest zapewnienie leków tym, których nie stać na ich opłacenie, aby mogli normalnie żyć. Koszt miesięcznego leczenia jednej osoby to ok. 30 zł  

PRZEDSZKOLE w Fullasie przeznaczone jest dla najuboższych dzieci. Siostry „zbierają” je z ulicy głodne i bez odpowiedniego ubrania. Zapewniają swoim podopiecznym żywność, mundurki, materiały do nauki. W tym roku do przedszkola uczęszcza 176 dzieci. Obecna polityka państwa nie pozwala jednak na prowadzenie prywatnych przedszkoli. Dlatego, aby pomóc tym biednym dzieciom Siostry muszą przekształcić je. Wymaga to poprawy warunków i zakup nowego wyposażenia. Potrzeba zakupić komputer, kserokopiarkę i głośnik.   

 

To give review you need to Login
6615,00  PLN
Date:Feb 2023
4660,00  PLN
Date:Feb 2023
5275,00  PLN
Date:Jul 2023