ETIOPIA wyposażenie kliniki i przedszkola

 PLN
raised
of 36000,00  PLN
99%

Pledged

35614,00  PLN

Backers

2


Uratuj życie.

Problem zdrowia jest problemem globalnym; jest to poważny problem w Etiopii. Stwierdza się, że Etiopia ma mniejszy status zdrowotny w porównaniu z innymi krajami nawet Afryki Subsaharyjskiej. Oszacowana śmiertelność wynosi prawie 18,1 na 1000 ludności; śmiertelność matek (5-7 / 1000), średnia długość życia mężczyzn i kobiet wynosi odpowiednio 49,7 i 52,4 lat. Głównymi przyczynami śmiertelności dzieci poniżej pięciu lat są zapalenie płuc, biegunka, malaria, odra, HIV / AIDS oraz niedożywienie.

Katolicka Klinika w Modjo znajduje się w rejonie Oromia w środkowej Etiopii. Klinika ta działa od 1994 roku odpowiadając na potrzeby zdrowotne ludzi. Gospodarka regionu Modjo opiera się na rolnictwie, hodowli zwierząt i przemyśle a społeczeństwo tworzą różne grupy etniczne. Do tej pory klinika koncentrowała się na matkach i dzieciach.  Jednak potrzeby społeczności lokalnej oraz zapotrzebowanie na wysokiej jakości opiekę zdrowotną wzrosły. Obecnie klinika pomaga wszystkim pacjentom i zatrudnia 20 oddanych i zaangażowanych pracowników. Wzrost liczby pacjentów to niestety także większe koszty utrzymania kliniki. Większość pacjentów przychodzi do kliniki z chorobami zakaźnymi, takimi jak dur brzuszny, tyfus, malaria, inwazja robaków, choroby skóry i HIV / AIDS, które wynikają z braku higieny osobistej i higieny środowiska, ubóstwa, bezrobocia, analfabetyzmu i poligamii. Potrzebne są podstawowe leki oraz edukacja ludzi. 

W zeszły roku wsparliśmy tę klinikę poprzez zakup leków. Nasi wolontariusze zawieźli do Etiopii środki opatrunkowe i glukometry. Za zebrane fundusze wybudowano także toalety dla personelu i pacjentów. W tym roku chcemy zakupić sprzęt do mieszania probówek z krwią oraz sprzęt do opieki nad noworodkami a także zbiornik wodny. 

To give review you need to Login
35564,00  PLN
Date:Aug 2020
50,00  PLN
Date:Oct 2020