Efektywna komunikacja

Tematem naszego ostatniego spotkania była efektywna komunikacja i współpraca.

Jak zawsze rozpoczęliśmy od modlitwy, podczas której modliliśmy się za Wolontariuszki z naszego oddziału oraz za darczyńców.
Następnie obejrzeliśmy scenkę, którą zaprezentowały nasze wolontariuszki i już wtedy zrozumieliśmy, że komunikacja międzyludzka jest niezwykle trudna. Uświadomiliśmy sobie, że porozumiewanie nie dotyczy tylko mówienia, ale również aktywnego słuchania i gestykulacji.

W codzienności występuje wiele przyczyn braku zrozumienia, np. różne charaktery oraz poglądy osób komunikujących się, odmienny język i kultura oraz brak prawdomówności. Niezbędnymi czynnikami efektywnej komunikacji są: kontakt, komunikacja, kontekst oraz kod. Poznaliśmy jedną z wielu metod mówienia, jaką jest metoda FUKO (fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania), która z pewnością okaże się przydatna w pracach na misjach, w czasie których komunikowanie się jest bardzo trudne, ponieważ mamy znacznie różniące się języki i kultury.
Pod koniec spotkania poznaliśmy teorię amerykańskiego psychologa dotyczącą porozumiewania się bez przemocy. Marshall Rosenberg w swoich książkach oraz wypowiedziach uczy nas, jak radzić sobie w trudnych problemach komunikacyjnych, co może okazać się wskazówką dla wolontariuszy misyjnych.
Spotkanie zakończyło się zachętą do rozważenie naszej komunikacji z innymi  oraz zaproszeniem na kolejne spotkanie, które odbędzie się już w Środę Popielcową.

 

Ala R.